Jelleke is boven alles wereldburger, met goed overzicht en begrip voor eculturen en kennissystemen, en kennis van de identiteit van regio's. Jelleke deelt op deze site filosofische, economische en praktische ideeen over duurzame ontwikkeling in landbouw en voedselsystemen. Ze verwijst uitgebreid naar partners en organisaties op deze terreinen. 

De transitie naar agroecologie, kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw mede vorm geven, ondersteunen en versterken, dat is mijn werk. Dat doe ik door het geven van lezingen en presentaties, door het schrijven van blogs (op deze website), nieuwsbrieven (eens per maand), 'green papers' (informatieve documenten) en boeken. Ik heb een groot nationaal en internationaal netwerk zodat ik u kan verbinden met andere spelers in het veld. U kunt mij ook inhuren voor advies, brainstorm of begeleiding van een transitietraject. Interesse? Bel of mail mij. 

Track record

Enkele projecten waar ik de afgelopen tijd aan heb gewerkt....

Als consultant bij Fair & Sustainable Ethiopia (2014-2017), organiseerde en faciliteerde ik de uiteenlopende 'Communities of Practise'. Dat zijn  professionals, die ieder bij een ander programma werken dat op duurzame lanbduw gericht is, en die samen komen om (1) elkaar te leren kennen, (2) te horen wat die andere programma's doen en hoe, en (3) van elkaar te leren en eventueel samente werken. daartoe organiseerde ik elkaar opvolgende workshops, zodat een leercurve ontstond. Thema's waren voedzame landbouw, vrouwen in de landbouw, jongeren en landbouw ( hoe houden we ze in hun eigen land met interssante werkgelegnehid in d elandbouw?), bodemgezondheid en bodemmanagement. verder was ik de inspirator en coordinaot van de  Nationale campagne voor een levende bodem, in het jaar van de bodem 2015, in Ethiopie. Van 2003-2005 werkte ik - ook als procesregisseur en begeleider - met het  WageningenUR Searusyn project (voor het milieuvriendelijk ontwikkelen van peri-urbane tuinbouw c.q. voedselvoorziening ) in Hanoi,Vietnam, and Nanjing,China. daar was de uitdaging om alle stakeholder som d etafel te krijgen om dit eene gezamenlijke agenda te laten worden. 

Voor de stad Zwolle (2005-6, NL) mocht ik ook de multistakeholder processen voor stadsrand-ontwikkeling en Ijsseldelta mede organsieren. Voor ETC introduceerde , organiseerde en faciliteerde ik de countrudide exhcnge. Een internationale uitwisseling van profesisonals met als doel een specifiek afgebakende regio samen met de lokale stakehodlers integraal te bekijken en van advies te voorzien.  Ook deed ik een actieonderzoek naar de succes- en faafactoren voor het intrichten en beheren van zorgboerderijen.   

Van 1998 tot en met  2004, was ik trekker van het  Wageningen Initiative for Sustainable Innovation, WISI. Doel was om wetenschappers te verleiden meer interdisciplinair en intergaral te leren kijken en werken. Met name om de complexe problemen van de samenleving op te lossen. In die tijd had Wageningen nog ene boost nosig om het odnerzoek naar biologsiche lanbdouw op t ekrikken en daar speelde ik ene belangrijke rol in; samenwerking met het Louis Bolk instituut en een landelijke commissie o.l.v. Ria Beckers t.b.v. een gerichte onderzoeksstratege voor biologische landbouw. 

  • In negen stappen ..

    In Juni 2018 komt mijn 100 bladzijden boekje voor beleidsmakers en politici uit. Titel: In 9 stappen naar een Nieuwe Landbouw, natuur-inclusief en duurzaam. 

  • Workshop Onzin Ophangen

    Goed nieuws mensen! Er is een rapportage op TV met slecht nieuws! Ik kende Filip nauwelijks, maar aangezien hij een geestlijke was had ik er geen probleem mee om de meest intieme details te delen met zijn vrienden, – over hem.