We zitten midden in een enorme transitie, wereldwijd.      Er is een structurele omslag gaande, met horten en stoten, naar een ecologische samenleving.  De 20ste eeuwse landbouw en voedselvoorziening hebben teveel negatieve effecten, ontdekken we nu. Het Nieuwe Normaal heet agro-ecologie, natuur inclusieve, regeneratieve landbouw of kringlooplandbouw. Daarmee verkleinen we onze veel te grote voetafdruk. Als ‘katalysator' help ik die verandering te bewerkstelligen, met inspiratie en informatie.

Transitie

Het nieuwe normaal en hoe we daar komen

Lees meer

Circulaire landbouw

Herstel van kringlopen en ecosystemen in de landbouw

Lees meer

Kennis & Communicatie

Spreker, gastdocent, facilitatie en advies

Lees meer

De transitie is al gaande...

...en ook hoognodig.  Daar heb ik een toegankelijk boek over geschreven, 140 pagina's voor geinteresseerde burgers, boeren en beleidsmakers. Het komt uit op 1 december . Bestel nu alvast via de crowdfunding-site :

https://nl.ulule.com/boek-niet-normaal/

Waar gaat het om? We kunnen zo niet verder.  Klimaatverandering, vervuiling van onze oceanen, verlies van biodiversiteit, bodemerosie, honger in Afrika en vluchtelingenstromen naar Europa zijn allemaal het gevolg van teveel sturen op technologie en winst. Nieuwe, integrale manieren van produceren en consumeren richten zich op herstel van kringlopen. Waren die eerst nogonzichtbaar als onderstroom, nu itussen 2016 en 2018 worden ze zichtbaar.    

Het is nu tijd om in ons eigen werk en leven de omslag te maken. Het zal niet altijd vanzelf gaan. Het kan door samenwerken over sectoren heen, door oude aanpakken te vervangen door meer systemische, door regelgeving aan te passen en soms onbekende wegen in te durven slaan. Ik laat u graag zien waar u kunt aanhaken. 

Ik ben een soort 'vertaler' van wat er allemaal gebeurt, in wetenschap, bij koplopers, sociale entrepreneurs, internationaal. Overzichtelijk en in toegankelijke taal laat ik u, beleidsmakers, investeerders, LTO, verenigingen, geinteresseerde burgers, graag zien wat er allemaal voor moois gebeurt, welke koplopers ons het goede voorbeeld geven, welke kant het uitgaat,  en welke handelingsperspectieven er voor ieder van ons zijn.  

Bekijk alle artikelen