Transitie is niet zomaar een ander woord voor verandering. Transitie is een structurele verandering in het systeem dat samenleving heet. We veranderen onze gewoontes, onze manier van kijken, beoordelen, beslissen en onze manieren van produceren en consumeren. Als je eenmaal anders kijkt, dan kun je niet meer niet-zien. 

Het Nieuwe Normaal is wat wij na de transitie gewoon vinden; de na 2025 normale manier van investeren, produceren, werken, gezondheids zorg, energiegebruik. Dat Nieuwe Normaal zal - door deze transitie - echt anders zijn dan wat we nu normaal vinden.  

We ziten nu trouwens (van 2013 tot 2024) midden in die transitie. We zijn bezig met een omslag naar manieren van denken en werken die uitgaan van samenhangde complexe systemen, die veerkrachtig moeten blijven. Of dat nu de medische wetenschap is, of de voedselproductie, de energievoorziening, onderwijs of de zorg. We maken een omslag van een uit zijn voegen gegroeide kapitalistische economie naar een circulaire economie, een ' economy of the commons' die ook meer regionaal is. We maken de omslag van uit de bocht gevlogen industriele landbouw naar diverse vormen van kringloop-landbouw of natuurinclusieve landbouw; internationaal heet dat agro-ecologie. 

Omdat we middenin dat transitie-proces zitten, zijn de uitkomsten hiervan nog niet duidelijk. Dat maakt ons soms onzeker. We klampen ons vast aan oude waarden, aan wat we hebben, of we steken uit angst onze kop in het zand. De oplossing ligt in het accepteren van de transitie en het leren omgaan met onzekerheid. Sluit je aan bij organisaties die al die verandering voorleven; er staan vele voorbeelden genoemd in de blogs en artikelen op deze website. Sta open voor nieuwe mogelijkheden en spring daar op in. Kies je eigen weg door goed de cntext te begrijpen. 

Er is hoop! De contouren van die nieuwe organisatievormen tekenen zich af. Niet alleen bij de voorlopers en de 'alternatieven'; er zijn steeds meer samenwerkingsverbanden en ondernemers die de verandering in de samenleving bewerkstelligen. Ook de officiele Adviesraden en Transitie-commissies die onze overheid adviseren. Er is een groeiend commitment ook juist bij grote internationale bedrijven. In de blogs op deze website laat ik zien, op het terrein van landbouw en voedsel, wat er allemaal al aan die transitie gebeurt op dit moment in de samenleving. Ik hoop u daarmee het overzicht te geven, dat nodig is om uw eigen koers te bepalen. 

Wil je met je bedrijf or organisatie actiever meedoen en meewerken aan deze transitie?  Als adviseur en facilitator kan ik je transitie proces ondersteunen.  naar Jelleke advies .