Wat gaan we doen na Corona?

Filter: Transitie

Nu is de tijd om met elkaar te overleggen en te bewerkstelligen dat we 'na Corona' op een duurzame manier verder gaan met onze samenleving. Corona nodigt ons uit om de bakens te verzetten. Maar... hoe doen we dat?

Er komen uiteraard allemaal 'inhoudelijke' ideën op. Bijvoorbeeld, als overheden toch geld gaan investeren om business overeind te houden, kunnen ze er nu voorwaarden aan verbinden om dat duurzaam te doen:  integraal, zonder milieu effecten, biodiversiteitverhogend, sociale samenhang bevorderend,  binnen de donut van Kate Raworth. 

Maar haast belangrijker nog is hoe we die beweging van vernieuwing (die al begonnen was voor Corona)  gaan organiseren en faciliteren, zodat de ideeen niet op eilandjes van ' veranderaars' blijven hangen, maar dat we samenleving breed anders gaan denken en werken.  Ik noem een paar van die veranderorganisaties die er al zijn: Urgenda, Deltaplan Biodiversiteit, WijLand, Commonland, Boerenraad, Boernwijsheid, The Economy of the Commons, Voetafdruk.eu, Platform Duurzame Economie, het Veerhuis, de Transitiecoalitie Voedsel

Het is nu van belang hoe alle goede ideeen bekend en bewust worden, hoe ze worden overgenomen binnen overheden en bedrijven en hoe we er sturing aan gaan geven. Hoe gaan we (met inzet van verschillende kwaliteiten van mensen) volgens Malcolm Gladwell, en met theory U en met levende Netwerken het Tipping Point bewerkstelligen? Dan komen er andere organisaties in zicht, zoals DRIFT, Het Nieuwe Netwerk, de Groen grensverleggers en Netwerk&Co, die gesprekken entameren, die handelingsperpesctief en samenwerking bieden.

DRIFT is begonnen met een dialoog op zoom.nu, op 20 maart jl. Dat leverde al veel goede inzichten en voorstellen voor de toekomst op. Ik zal daar deze week nog een samenvatting van publiceren. Ook werd professor Derk Loorbach (de initiatiefnemer) gevraagd om hiermee verder te gaan. Dus wie weet hoe dit gaat uitgroeien?  

Wat kun je intussen zelf doen, als je de verandering mee wilt  ondersteunen?

1. Houdt in elk geval linkedin in de gaten voor aankondigingen door DRIFT, door mij en van Het Nieuwe Netwerk https://www.vwi-netwerk.nl/nieuw-netwerk/, en volg mij op twitter  @Jelleke51

2. Lees de kranten en correspondent  met deze bril op: wat gaat bijdragen aan een snelelre verduurzaming van onze samenleving? en vraag je af hoe dat in jouw werk ( straks of nu) van toepassing kan wordne gemaakt 

3. Gebruik alle vrije tijd die je hebt om boeken, website en artikelen te lezen van vernieuwers: publiek denken, Teh value of Everything (Mariana Mazzucato), Spiral Dynamics, Netwerken met Energie.

We spreken elkaar nog! Succes en blijf gezond! Jelleke